Αγαπητοί επισκέπτες,

Λόγω τεχνικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε το website της υπηρεσίας μας, www.ggae.gr δεν θα είναι διαθέσιμο για κάποιο διάστημα.

Μέχρι όμως την επίλυση του προβλήματος, η επικοινωνία μας και η ενημέρωσή σας δεν θα επηρεαστούν αφού μπορείτε να μας βρείτε και να μας απευθύνετε τα ερωτήματά σας:

Με εκτίμηση,

Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού

 

 

Dear visitors,

Due to technical problems that we have been experiencing, our website www.ggae.gr will not be available for some time.

However, until the problem is resolved, our communication and your source of information will not be disrupted as you can find us and ask us your questions:

Yours sincerely,

General Secretariat for Greeks Abroad